Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ που λειτουργούμε αφορούν:

 • Διημέρευση & Ημερήσια Φροντίδα
 • Ειδική Αγωγή
 • Ατομικές θεραπείες όπως: Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συντηρητική φυσιοθεραπεία κ.α.
 • Σύγχρονες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως: Χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, θεραπεία μέσω της τέχνης κ.α.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεηυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνικοποίηση
 • Άθληση
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Ψυχαγωγία
 • Συμβουλευτική
 • Ψυχολογική υποστήριξη

Οι υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ θα παρέχονται στο κέντρο μας από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επίσημων αργιών, για 8 ώρες (ή και πάνω από 8 ώρες) συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου μετακίνησης, η οποία θα γίνεται με δικά σας μεταφορικά μέσα.

Οι υπηρεσίες του κέντρου μας καλύπτονται απ’ όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία & τον ΕΟΠΠΥ.