Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης

Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης εξασφαλίζουν πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση που θα του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε να διαβιώνει στο μετρό του εφικτού πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον.

Σκοπός:

 • Βελτίωση & ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων
 • Διασφάλιση της ποιότητας ζωής & στο βαθμό του εφικτού μερική ή ολική ένταξη στην κοινότητα
 • Διασφάλιση της ασφάλειας για τους ενοίκους

Στόχο:

 • Αποφυγή της περιθωριοποίησης των Α. με Α.
 • Υγιεινή, άνετη & ασφαλή διανομή των ενοίκων όπου κάθε ένοικος θα έχει τον προσωπικό του χώρο και θα αισθάνεται την κατοικία σαν το σπίτι του.
 • Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.
 • Μέριμνα για την ιατρική φροντίδα & την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ένοικου ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία & τη συμμετοχή κάθε ένοικου σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες του.
 • Εκπαίδευση και αγωγή για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων & ικανοτήτων κάθε ένοικου, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός αυτονομίας και συνύπαρξης ε τους άλλους.
 • Ενθάρρυνση των επαφών με το οικογενειακό περιβάλλον.
 • Εξεύρεση εθελοντών φίλων, οικογενειών και φορέων που μπορούν να υποστηρίζουν την καλύτερη διαβίωση και ένταξη των ενοίκων του.
 • Συστηματική συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων & προγραμμάτων (θεραπευτικά προγράμματα, προστατευόμενα εργαστήρια, ΕΚΕΚ, πρόγραμμα εθελοντών) ώστε να επιτυγχάνεται ή μεγαλύτερη δυνατή συνοχή της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης.

Δραστηριότητες:

 • Ατομικές & ομαδικές δραστηριότητες
 • Προστατευμένη απασχόληση
 • Εθελοντικό πρόγραμμα
 • Συνεργασία με την οικογένεια & την κοινότητα

Επικοινωνία: Τσιφλικάκη 10 – Καρδιτσομάγουλα Καρδίτσας ΤΚ 43100, Τηλ: 6974119190 & 6980444862